Aankondigingen

Seizoen Gewest Week Dag
 
Datum: zondag 8 januari 2023
Gewest: INGELMUNSTER
Gewestvergadering
Gewest Ingelmunster
Op zondag 8 januari 2023 is er om 9 uur gewestvergadering die door gaat bij de KM De Nieuwe Vinkeniers in lokaal Tourist Bruggestraat 15 Ingelmunster
Dagorde:
- Welkomstwoord en nieuwjaarswensen door de gewestleider
- Opname aanwezigheid
- Aflezen verslag van vorige vergadering
- Hoe waren de registers ingevuld
- Aangeven namen van de bij lokalen
- Het aangeven van het aantal leden in 2023
- Uitdelen van paspoorten zang – en afgevaardigden als die klaar zijn
- Aangeven overleden vinkeniers
- In geven formulier Kas inzage (formulier is te vinden in Admin )
- Eerste inschrijving Gewestfeest
- Overlopen raad van bestuur van December
- Allerlei en elk zijn zeg
- Uitdeling dagorde volgende vergadering
- Slot en dankwoord door de gewestleider